Gebruiksvoorwaarden

De Technology Parent-website op https://technologyparent.com is een auteursrechtelijk beschermd werk van Technology Parent. Bepaalde functies van de site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de site zullen worden geplaatst.

Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden beschreven die toezicht houden op uw gebruik van de site. DOOR AAN TE MELDEN OP DE SITE, BENT U AAN DEZE VOORWAARDEN EN U verklaart dat u de autoriteit en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. JE MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. INDIEN U HET NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, DIENT U NIET IN OP DE SITE EN / OF GEBRUIKT U DE SITE NIET.

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Sectie 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en ook om de rechtsmiddelen die voor u beschikbaar zijn in geval van een geschil te beperken.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze voorwaarden. Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de Site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze Voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderhevig aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u mag geen enkel deel van de Site veranderen, er afgeleide werken van maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u zult de site niet bezoeken om een ​​vergelijkbare of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, enige toekomstige release, update of andere toevoegingen aan de functionaliteit van de site zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de site moeten op alle kopieën ervan worden behouden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de site met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U stemde ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk zal worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de site of enig onderdeel.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de site en de inhoud ervan, eigendom zijn van het bedrijf of de leveranciers van het bedrijf. Merk op dat deze voorwaarden en toegang tot de site u geen rechten, titels of belangen in of op enige intellectuele eigendomsrechten geven, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die worden vermeld in paragraaf 2.1. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze voorwaarden worden verleend.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en / of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt alleen toegang tot deze links en advertenties van derden voor uw gemak, en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico, en u dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de toepasselijke voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke sitegebruiker is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over de gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige gebruikersinhoud, of deze nu door u of door anderen wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die is opgelopen als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een sitegebruiker, zijn we niet verplicht om hierbij betrokken te raken.

De Technology Parent-website op https://technologyparent.com is een auteursrechtelijk beschermd werk van Technology Parent. Bepaalde functies van de site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de site zullen worden geplaatst.

Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden beschreven die toezicht houden op uw gebruik van de site. DOOR AAN TE MELDEN OP DE SITE, BENT U AAN DEZE VOORWAARDEN EN U verklaart dat u de autoriteit en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. JE MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. INDIEN U HET NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, DIENT U NIET IN OP DE SITE EN / OF GEBRUIKT U DE SITE NIET.

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Sectie 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en ook om de rechtsmiddelen die voor u beschikbaar zijn in geval van een geschil te beperken.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze voorwaarden. Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de Site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze Voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderhevig aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u mag geen enkel deel van de Site veranderen, er afgeleide werken van maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u zult de site niet bezoeken om een ​​vergelijkbare of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, enige toekomstige release, update of andere toevoegingen aan de functionaliteit van de site zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de site moeten op alle kopieën ervan worden behouden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de site met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U stemde ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk zal worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de site of enig onderdeel.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de site en de inhoud ervan, eigendom zijn van het bedrijf of de leveranciers van het bedrijf. Merk op dat deze voorwaarden en toegang tot de site u geen rechten, titels of belangen in of op enige intellectuele eigendomsrechten geven, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die worden vermeld in paragraaf 2.1. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze voorwaarden worden verleend.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en / of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt alleen toegang tot deze links en advertenties van derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en dient daarbij voldoende voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de toepasselijke voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke sitegebruiker is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over de gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige gebruikersinhoud, of deze nu door u of door anderen wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die is opgelopen als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een sitegebruiker, zijn we niet verplicht om hierbij betrokken te raken.

Copyrightbeleid.

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt ​​dat gebruikers van onze site hetzelfde doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat de auteursrechtwetgeving respecteert dat voorziet in de verwijdering van inbreukmakend materiaal en in de beëindiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers, door het gebruik van onze site, op onrechtmatige wijze inbreuk maakt op het (de) auteursrecht (en) op een werk, en u het vermeend inbreukmakende materiaal wilt laten verwijderen, dient u de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (op grond van tot 17 USC § 512 (c)) moeten worden verstrekt aan onze aangewezen Copyright Agent:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het (de) auteursrechtelijk beschermde werk (en) waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt;
  • identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of onder de wet; en
  • een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht waarop vermeend inbreuk is gemaakt, of dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Houd er rekening mee dat op grond van 17 U.S.C. § 512 (f), stelt elke verkeerde voorstelling van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch bloot aan aansprakelijkheid voor eventuele schade, kosten en advocaatkosten die door ons zijn opgelopen in verband met de schriftelijke kennisgeving en beschuldiging van inbreuk op het auteursrecht.

Algemeen

Deze voorwaarden kunnen af ​​en toe worden herzien en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft opgegeven en / of door een prominente kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen. Site. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest actuele e-mailadres. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Alle wijzigingen in deze voorwaarden zullen ten vroegste dertig (30) kalenderdagen volgend op onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze publicatie van de kennisgeving van de wijzigingen op onze site van kracht worden. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Voortgezet gebruik van onze site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met het bedrijf en is van invloed op uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN OPSTELLING VAN EEN COLLECTIEVE ACTIE.

Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of dienst geleverd door het Bedrijf die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures in het Engels gevoerd. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het bedrijf, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals alle geautoriseerde of ongeautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsvereiste en informele geschillenbeslechting. Voordat een van de partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst de andere partij een schriftelijke kennisgeving van geschil sturen waarin de aard en de basis van de claim of het geschil en de gevraagde voorziening wordt beschreven. Een kennisgeving aan het bedrijf moet naar het Verenigd Koninkrijk worden gestuurd. Nadat de Kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het Bedrijf proberen om de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving oplossen, kan elke partij een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een door een partij gedaan schikkingsaanbod mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag van de toekenning waarop een van beide partijen recht heeft, heeft vastgesteld.

Aanvullende regels voor arbitrage die niet op het uiterlijk is gebaseerd. Indien wordt gekozen voor arbitrage die niet op het verschijnen is gebaseerd, zal de arbitrage telefonisch, online en / of uitsluitend op basis van schriftelijke opmerkingen worden gevoerd; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage start. De arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen in, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Tijdslimieten. Als u of het bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageprocedure worden gestart en / of geëist binnen de statuten van beperkingen en binnen elke termijn die is opgelegd onder de AAA-regels voor de relevante claim.

Autoriteit van arbiter. Als arbitrage wordt gestart, beslist de arbiter over de rechten en verplichtingen van u en het bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties toe te kennen die alle of een deel van een claim vernietigen. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoeding toe te kennen en om niet-geldelijke vergoedingen of voorzieningen toe te kennen die beschikbaar zijn aan een persoon onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels en de voorwaarden. De arbiter geeft een schriftelijke uitspraak en een besluitverklaring af waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis schadevergoeding toe te kennen die een rechter in een rechtbank zou hebben. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en het bedrijf.

Afstand doen van juryrechtspraak. DE PARTIJEN ZIEN HIERBIJ AF VAN HUN GRONDWETTELIJK EN WETTELIJK RECHT OM NAAR DE RECHTER TE GAAN EN EEN PROCES TE HEBBEN VOOR EEN RECHTER OF EEN JURY, in plaats daarvan te verkiezen dat alle vorderingen en geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage onder deze Arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en goedkoper dan de regels die van toepassing zijn bij een rechtbank en worden in zeer beperkte mate door een rechtbank beoordeeld. In het geval dat er een geschil ontstaat tussen u en het Bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een rechtszaak om een ​​arbitrale uitspraak of anderszins te ontruimen of af te dwingen, ZORGEN U EN HET BEDRIJF AF VAN ALLE RECHTEN OP EEN JURYPROCES, in plaats daarvan te kiezen voor een oplossing van het geschil door een rechter.

Afstand doen van collectieve of geconsolideerde acties. Alle claims en geschillen die binnen de reikwijdte van deze arbitrageovereenkomst vallen, moeten op individuele basis en niet op collectieve basis worden beslecht of beslecht, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk of geconsolideerd worden beslecht of beslecht met die van een andere klant. of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen de vertrouwelijkheid in acht te nemen, tenzij anders vereist door de wet. Deze paragraaf belet een partij niet om aan de rechtbank alle informatie voor te leggen die nodig is om deze overeenkomst af te dwingen, een arbitrale uitspraak af te dwingen of om een ​​voorlopige of billijke oplossing te zoeken.

Scheidbaarheid. Als enig deel of delen van deze arbitrageovereenkomst door de wet ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank met competente jurisdictie, dan zullen dergelijke specifieke delen of delen geen kracht en effect hebben en zullen ze worden verbroken en zal de rest van de overeenkomst worden verbroken. ga door met volle kracht en effect.

Recht om af te zien. Van alle rechten en beperkingen die in deze arbitrageovereenkomst worden uiteengezet, kan afstand worden gedaan door de partij tegen wie de claim wordt ingediend. Een dergelijke verklaring van afstand doet geen afstand van en heeft geen invloed op enig ander deel van deze arbitrageovereenkomst.

Voortbestaan ​​van overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na beëindiging van uw relatie met het bedrijf.

Rechtbank voor geringe vorderingen. Desalniettemin kunnen u of het bedrijf een individuele procedure aanspannen bij de rechtbank voor geringe vorderingen.

Billijke noodhulp. Hoe dan ook, het voorgaande, elke partij kan in afwachting van arbitrage een billijke noodhulp zoeken bij een staats- of federale rechtbank om de status quo te handhaven. Een verzoek om voorlopige maatregelen wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere rechten of verplichtingen onder deze arbitrageovereenkomst.

Claims die niet onderhevig zijn aan arbitrage. Niettegenstaande het voorgaande, zijn claims van laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act en inbreuk op of verduistering van het octrooi, het auteursrecht, het handelsmerk of de handelsgeheimen van de andere partij niet onderworpen aan deze arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om voor de rechtbank te procederen, komen de partijen hierbij overeen om zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Netherlands County, Californië.

De Site is mogelijk onderworpen aan Amerikaanse exportwetten en kan onderworpen zijn aan export- of importregels in andere landen. U stemt ermee in om, in strijd met de exportwetten of -voorschriften van de Verenigde Staten, geen Amerikaanse technische gegevens die van het Bedrijf zijn verkregen, of producten die dergelijke gegevens gebruiken, direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren of over te dragen.

Het bedrijf is gevestigd op het adres in paragraaf 10.8. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonisch op (800 ) 952-5210.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en het bedrijf maakt gebruik van elektronische middelen, of u nu de site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat het bedrijf kennisgevingen op de site plaatst of via e-mail met u communiceert. Voor contractuele doeleinden stemt u (a) ermee in om berichten van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die het Bedrijf u elektronisch verstrekt, voldoen aan enige wettelijke verplichting waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze op papier zou zijn geschreven.

Volledige voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de site. Als we enig recht of bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking. Het woord “inclusief” betekent “inclusief zonder beperking”. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling als gewijzigd beschouwd, zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet. Uw relatie met het bedrijf is die van een onafhankelijke contractant, en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander. Deze voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande is nietig en leegte. Het bedrijf kan deze voorwaarden vrijelijk toewijzen. De voorwaarden die in deze voorwaarden worden uiteengezet, zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

Uw privacy. Lees ons privacybeleid.

Copyright / handelsmerkinformatie. Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo’s en servicemerken die op de site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan ​​deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een dergelijke derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken.

Contactgegevens

Adres: Verenigd Koninkrijk
E-mail: zanibnoor11@gmail.com